skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE MARET 2019 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

PERIODE MARET 2019

NO.

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

 

1.

15210185

Kurniatul Fadilah

Abdul Azis, M.HI

Lengkap

 

2.

15210084

Muhammad Fadhlul Ilmi

Abdul Azis, M.HI

Lengkap

 

3.

15210089

Mienchah Al Chasna

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Tidak Ada Formulir Pendafataran

 

4.

15210157

St. Mukhlisshah

Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Lengkap

 

5.

15210133

Beni Asri

Ahmad Wahidi, M.HI

Lengkap

 

6.

15210069

Shofi Atur Rodhiyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Lengkap

 

7.

13210036

Romy Ittaqi Robby

Dr. Sudirman, MA.

KHS Ganjil 2016/2017, Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal

 

8.

15210036

Mariyatul Qibtiyah

Dr. Fakhruddin, M.HI

Lengkap

 

9.

15210053

Muhammad Agwam Thariq

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Lengkap

 

10.

15210063

Ririn Maghfiroh

H. Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D

Lengkap

 

11.

15210072

Muhammad Aulia Rahman

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal

 

12.

15210097

Ahmad Faishal Haris

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Lengkap

 

13.

15210106

Anik Khoirun Nisa’

Hj. Erfaniah Zuhirah, M.H.

Lengkap

 

14.

15210071

Intan Nisfu Laili

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Lengkap

 

15.

15210035

Rizqi Kurniawan

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

 

16.

15210107

Ja’far Wibowo

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

 

17.

15210148

Nur Fatiha Binti Bahren

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

 

18.

15210168

Asmaa Afiqah Binti Mohd Seliman

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

 

19.

15210154

Irwan Azli Bin Mohd Hazani

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

 

20.

15210039

M. Romadhan Hidayatullah

H. Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D

Lengkap

 

21.

14210086

Mahmuda

Ahmad Wahidi, M.HI.

Lengkap

 

22.

15210140

Nela Zulfa El Husna

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Lengkap

 

23.

14210114

Alfiyah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Lengkap

 

24.

15210028

Wildan Fauzan

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Lengkap

 

25.

14210027

Arik Wahyu Pratama

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Lengkap

 

26.

15210182

Qomarul Umam

Ahmad Wahidi, M.HI.

Lengkap

 

27.

15210114

Nika Anggraini

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kurang Ttd pada Formulir Pendaftaran

 

28.

15210124

Vina ‘Aenul Ummah

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kurang Ttd pada Formulir Pendaftaran

 

29.

15210142

M. Makinun Amin

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Kurang Ttd pada Formulir Pendaftaran

 

30.

15210104

Alfiah Zulia Riyanti

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Lengkap

 

31.

15210076

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Lengkap

 

32.

15210163

Siti Khadijah Humairah Binti Jaffar

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

 

33.

15210002

Amirotul Mar’ah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Lengkap

 

34.

14210071

Iqbal Giovani

Dr. H. Roibin, M.HI.

Lengkap

 

35.

15210118

Muhammad Albi Albana

Ahmad Wahidi, M.HI.

Lengkap

 

36.

15210013

Abdullah Amjad Al-Fairuz Zabadi

Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.A

Lengkap

 

37.

13210140

Ikhwandi

Dr. Sudirman, M.A

Naskah Kurang 1 Exp

 
           

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya maksimum pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 11.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam ujian seminar proposal skripsi periode Maret 2019

 
 
 

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top