skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI PERIODE AGUSTUS 2020

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI PERIODE AGUSTUS 2020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

  

No

NIM

Nama

Usulan Dosen Pembimbing

Keterangan

1

16210095

Muhammad Irfan

Abdul Aziz, M.HI

Persetujuan Dosen Wali

2

16210171

M. Sokhibul Fadilah

Syabbul Bachri, M.HI

Lengkap

3

17210006

Ahmad Syauqy Alfan

Dr. Sudirman, MA./Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Lengkap

4

17210010

Alfani Hidayat

Dr. Sudirman, MA./Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

5

17210014

Titi Rusydiyati Al Kaswy

Dr. Zaenul Mahmudi, MA./Syabbul Bachri, M.HI

Lengkap

6

17210016

Qalbi Triudayani L.Patau

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

7

17210031

Marta Shofiya Labibah

Ali Kadarisman, M.HI

Lengkap

8

17210034

Nur Fika Duri

Syabbul Bachri,M.HI/Ahmad Wahidi, M.HI

Lengkap

9

17210047

Muhammad Zakiyurrahman

Dr. Fakhruddin, M.HI

Persetujuan Dosen Wali

10

17210053

Detha Aprilia Sagita

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

11

17210053

Detha Aprilia Sagita

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

12

17210067

Irkhas Zustika Nisfunnahar

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag./Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

Lengkap

13

17210067

Irkhas Zustika Nisfunnahar

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag./Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

Lengkap

14

17210068

Mochamad Mahmud Muafiq

Abdul Azis, M.HI/Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

15

17210077

Nur Asri Aini

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

16

17210090

Boby Marfansyah Maduwu

Faridatus Suhadak, M.HI/Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

17

17210092

Annisa Wijayanti Winarsoputri

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Lengkap

18

17210097

Kamilatul Farikhah

Ali Kadarisman, M.HI

Lengkap

19

17210099

Zahrotul Husnah

 

Lengkap

20

17210123

Arini Alghina Fibali

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D/Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

21

17210123

Arini Alghina Fibali

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D/Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

22

17210127

Retno Dini Pratiwi

Dr. Sudirman, MA./Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Persetujuan Dosen Wali

23

17210128

Muhammad Syafi’i Zamzami

Rayno Dwi Adityo, M.H

Transkip Sementara

24

17210132

Yola Zulyenni

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Lengkap

25

17210143

Faida Fidiani

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D/Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Lengkap

26

17210143

Faida Fidiani

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D/Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Lengkap

27

17210149

Mochamad Afif Kurniawan

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

28

17210152

Muhamad Yahya

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Lengkap

29

17210152

Muhamad Yahya

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

30

17210155

Ikmilul Khoiroh

Dr. Sudirman, MA./Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

31

17210161

M. Kharis Firdaus

 

Lengkap

32

17210164

Riska Maidilasari

Miftahus Solehuddin, M.HI/Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

33

17210166

Luthfi Taqiuddin

Dr. Sudirman, MA./Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Lengkap

34

17210170

Ahmada Rivqy Virdausa

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag/Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

35

17210171

Muhammad Fahmi

Miftahuddin Azmi, M.HI/Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

36

17210173

Ahmad Baihaqi Syamsudin Saderi

Dr. Sudirman, MA./Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

37

17210177

Rafi Fahlawan

Dr. Sudirman, MA./Ali Kadarisman, M.HI

Lengkap

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapi atau melakukan konfirmasi kepada Admin Program Studi maksimum pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 Pukul 11.00 WIB “VIA ONLINE” pada Jam Kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut berkas belum dilengkapi maka tidak akan diproses dalam periode Agustus 2020.

 

Back To Top