Selamat Datang

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

«
»

Kolom Kajur 

December 2019
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pengunjung 

Kami memiliki 189 tamu dan tidak ada anggota online

Seminar Proposal skripsi

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE NOVEMBER 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Hari, Tanggal 

: Jumat, 29 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

             

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

07.30 - 08.15

16210170

Syahrotul Aini

Abdul Aziz, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

2.

08.15 - 09.00

16210107

Abdurrahman Muqsith

Abdul Aziz, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

3.

09.00 - 09.45

16210053

Yusril Hidayat Maulidi

Ahmad Wahidi, M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

4.

09.45 - 10.30

13210005

Iif Bahrul Arifin

Ahmad Wahidi, M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

5.

10.30 - 11.15

16210021

Hanny Al Ghania Yuntafa

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Hari, Tanggal 

: Jumat, 29 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

             

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

07.30 - 08.15

16210002

Siti Mutmainah

Dr. Sudirman, MA.

Dr. H. Roibin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

2.

08.15 - 09.00

16210015

M. Aziz Firdiansyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. H. Roibin, M.HI

3.

09.00 - 09.45

16210058

Lutfi Dhea Febriananda

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. H. Roibin, M.HI

4.

09.45 - 10.30

16210128

Muhammad Khatibul Umam

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

5.

10.30 - 11.15

15210165

Muhamad Taufik Hasan

Dr. H. Roibin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Hari, Tanggal 

: Jumat, 29 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

             

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

12.30 - 13.15

16210125

Adri Noviardi

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Abdul Aziz, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

2.

13.15 - 14.00

16210013

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Abdul Aziz, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

3.

14.00 - 14.45

16210006

Moh Manaf Badri

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Abdul Aziz, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

4.

14.45 - 15.30

16210174

Mokhammad Aulia Barokatullah

Abdul Aziz, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

5.

15.30 - 16.15

16210005

Bayu Krisna Efendi

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Abdul Aziz, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Hari, Tanggal 

: Jumat, 29 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

             

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

12.30 - 13.15

16210024

Suaris Amir Nurcahyono

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

2.

13.15 - 14.00

15210176

Muhammad Luqmanul Hakim Bin Elmi

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

3.

14.00 - 14.45

16210017

Zainal Arifin

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

4.

14.45 - 15.30

16210071

Akhmad Wildan Al Fariz

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Faridatus Suhadak, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

5.

15.30 - 16.15

16210094

Durrotun Nasihah

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Faridatus Suhadak, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Catatan

1. Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Selasa, 26 November 2019 Pada Jam Kerja

di Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203

2. Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik

(Dimohon Untuk Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)

3. Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian Selesai

Untuk Direkap Nilainya

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE NOVEMBER 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

1

16210053

Yusril Hidayat Maulidi

Ahmad Wahidi, M.HI

Lengkap

2

16210125

Adri Noviardi

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Lengkap

3

16210015

M. Aziz Firdiansyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Lengkap

4

16210013

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Lengkap

5

16210005

Bayu Krisna Efendi

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

6

16210174

Mokhammad Aulia Barokatullah

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

7

16210128

Muhammad Khatibul Umam

Dr. H. Roibin, M.HI

Kurang Tandatangan pada Formulir Pendaftaran, Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal Skripsi

8

16210006

Moh Manaf Badri

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Lengkap

9

16210017

Zainal Arifin

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

10

16210071

Akhmad Wildan Al Fariz

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Lengkap

11

16210170

Syahrotul Aini

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

12

16210021

Hanny Al Ghania Yuntafa

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal Skripsi

13

15210176

Muhammad Luqmanul Hakim Bin Elmi

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

Lengkap

14

16210024

Suaris Amir Nurcahyono

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Lengkap

15

13210005

Iif Bahrul Arifin

Ahmad Wahidi, M.HI

Menunjukkan Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing dan Bukti Keikutsertaan Yang Asli, KHS Genap 2016/2017 dan Ganjil 2018/2019

16

16210002

Siti Mutmainah

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

17

16210094

Durrotun Nasihah

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Lengkap

18

16210058

Lutfi Dhea Febriananda

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Kurang Tandatangan pada Formulir Pendaftaran

19

15210165

Muhamad Taufik Hasan

Dr. H. Roibin, M.HI

Lengkap

20

16210107

Abdurrahman Muqsith

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya

maksimum pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 15.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut

berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam periode November 2019

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

PERIODE OKTOBER 2019 SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

       

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

       

 

 

 

 

       

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

Achmad Basofi

Dr. Fakhruddin, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

 

2.

08.45 - 09.30

Danang Giri Sulistyo Pambudi

Dr. H. Roibin, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

 

3.

09.30 - 10.15

Tri Bagindo Nusantara

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

 

4.

10.15 - 11.00

Ikhlasotul Amalia

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

 

                       

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

Arda Mardhotillah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

2.

08.45 - 09.30

Izzatul Wafa' Rahmaniyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

3.

09.30 - 10.15

Nattasya Meliannadya

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

4.

10.15 - 11.00

Khoiro Ummah

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

 

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 - 13.45

Muhamad Ibrahim Barqiyah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

2.

13.45 - 14.30

Fajar Nur Kholifah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

3.

14.30 - 15.15

Arif Rahman Hakim

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

4.

15.15 - 16.00

Moh. Zaka Waly Ghifary

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 - 13.45

Khoirul Faridah

Iffaty Nasyi'ah, M.H

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

2.

13.45 - 14.30

Mohamad Hafiz Bin Mantaril

Faridatus Suhadak, M.HI

Iffaty Nasyi'ah, M.H

Musleh Herry, S.H., M.Hum

3.

14.30 - 15.15

Afidatul Aniqoh

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Iffaty Nasyi'ah, M.H

4.

15.15 - 16.00

Muhamad Ramadhan Al-Fikri

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Iffaty Nasyi'ah, M.H

Hari, Tanggal 

: Senin, 11 November 2019

Tempat

: Gedung RKB D.200

 

 

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

08.00 - 08.45

Alfiyaturrokhmaniyah

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Badruddin, M.Hi

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

2.

08.45 - 09.30

Arisy Abror Dzukroni

Dr. Badruddin, M.Hi

Abdul Aziz, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

3.

09.30 - 10.15

Nano Romadlon Aulia Akbar

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Badruddin, M.Hi

4.

10.15 - 11.00

Siti Zahrotun Ni'mah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Badruddin, M.Hi

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

Tempat

: Gedung RKB Labolatorium Hukum

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

.

08.00 - 08.45

Susi Mira Khurniawati

Dr. Sudirman, MA.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

2.

08.45 - 09.30

Lailatul Nikmah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

3.

09.30 - 10.15

Santi Ayuningtiyas

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

4.

10.15 - 11.00

Nuzurrizky Minarrahmah

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Hari, Tanggal 

: Senin, 11 November 2019

Tempat

: Gedung RKB D.200

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 - 13.45

Annisa Farhanah

Faridatus Suhadak, M.HI

Miftahus Sholehuddin M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

2.

13.45 - 14.30

Galuh Saefullah

Faridatus Suhadak, M.HI

Miftahus Sholehuddin M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

3.

14.30 - 15.15

Afra Nur Afifah

Faridatus Suhadak, M.HI

Miftahus Sholehuddin M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

4.

15.15 - 16.00

Siti Hotijah

Miftahus Sholehuddin M.HI

Faridatus Suhadak, M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

Hari, Tanggal 

: Senin, 11 November 2019

Tempat

: Gedung RKB Labolatorium Hukum

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 - 13.45

Mohammad Fauzan Ni'ami

Dr. Sudirman, M.A

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

2.

13.45 - 14.30

Muhammad Tri Sejati

Dr. Sudirman, MA.

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

3.

14.30 - 15.15

Nur Alfy Syahriana

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Sudirman, M.A

4.

15.15 - 16.00

Ahmad Fatnan

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Dr. Sudirman, M.A

 

Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Selasa, 5 November 2019 Pada Jam Kerja di

Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203

Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik (Dimohon Untuk

Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)

 

Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian

Selesai Untuk Direkap Nilainya

 

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE OKTOBER 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

1

16210031

Arisy Abror Dzukroni

Dr. Badruddin, M.HI

Lengkap

2

16210056

Nattasya Meliannadya

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Lengkap

3

16210173

Nur Alfy Syahriana

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Belum Tandatangan pada Form Pendaftaran

4

16210122

Achmad Basofi

Dr. Fakhruddin, M.HI

Lengkap

5

16210115

Muhamad Ramadhan Al-Fikri

Faridatus Suhadak, M.HI

Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal

6

14216150

Mohamad Hafiz Bin Mantaril

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

7

16210007

Nuzurrizky Minarrahmah

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Lengkap

8

14210048

Muhamad Ibrahim Barqiyah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal

9

15210156

Ahmad Fatnan

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Lengkap

10

16210023

Lailatul Nikmah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

11

16210064

Khoiro Ummah

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Lengkap

12

16210070

Afidatul Aniqoh

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

13

16210082

Fajar Nur Kholifah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Lengkap

14

16210133

Nano Romadlon Aulia Akbar

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Konfirmasi Keikutsertaan Dalam Seminar Proposal

15

16210074

Siti Hotijah

Miftahus Sholehuddin M.HI

Lengkap

16

16210050

Annisa Farhanah

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

17

16210022

Alfiyaturrokhmaniyah

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

18

16210084

Danang Giri Sulistyo Pambudi

Dr. H. Roibin, M.HI

Lengkap

19

16210177

Siti Zahrotun Ni'mah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Lengkap

20

16210126

Arda Mardhotillah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Lengkap

21

16210136

Izzatul Wafa' Rahmaniyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Lengkap

22

16210109

Khoirul Faridah

Iffaty Nasyi'ah, M.H

Lengkap

23

15210040

Moh. Zaka Waly Ghifary

Ahmad Wahidi, M.HI

Lengkap

24

15210038

Tri Bagindo Nusantara

Ahmad Wahidi, M.HI

Lengkap

25

15210125

Arif Rahman Hakim

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Lengkap

26

16210075

Susi Mira Khurniawati

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

27

14210087

Galuh Saefullah

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

28

16210167

Ikhlasotul Amalia

Ahmad Wahidi, M.HI

Lengkap

29

16210145

Santi Ayuningtiyas

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

Lengkap

30

16210124

Afra Nur Afifah

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

31

16210018

Mohammad Fauzan Ni'ami

Dr. Sudirman, M.A

Lengkap

32

13210202

Muhammad Tri Sejati

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya

maksimum pada hari Rabu, 30 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut

berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam periode Oktober 2019.

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

PERIODE SEPTEMBER 2019 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

13210125

Apap Lubis

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

 

2.

08.45 - 09.30

16210049

Muhammad Faisal Muhtar

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

3.

09.30 - 10.15

15210092

Izul Faiz

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

4.

10.15 - 11.00

15210198

Fuad Anshory

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

 

   

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

16210069

Wilda Waqfa

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

 

2.

08.45 - 09.30

15210191

Muhammad Fasih Wajdi

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

 

3.

09.30 - 10.15

15210044

Linda Wulan Sari

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

4.

10.15 - 11.00

15210147

Nurul Sakina Binti Bolhasan

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

             

 

             

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

     

 

 

 

 

     

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

13.00 - 13.45

13210052

Hanna Rosyadi Shofia Aziza

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

 

2.

13.45 - 14.30

16210003

Muhammad Zainuddin

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

 

3.

14.30 - 15.15

15210171

Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

4.

15.15 - 16.00

15210041

Gustam Nawawi Ulwan

Dr. Sudirman, MA.

Miftah Sholehuddin, M.HI

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

 

             

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

13.00 - 13.45

16210108

Ifadah Umami

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

2.

13.45 - 14.30

13210102

Anas Roniyadi

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

 

3.

14.30 - 15.15

15210178

Rafika Dian Ramadhan

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriyah, M.H

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

 

CATATAN :

Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Rabu, 18 September 2019 Pada Jam Kerja di Kantor Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203                                                            

Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik

(Dimohon Untuk Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)                                                                                         

Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian Selesai

Untuk Direkap Nilainya.

 

 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

NILAI PENGUJI

TOTAL

NILAI

I

II

III

NILAI

ANGKA

HURUF

1.

14210095

Muhammad Alfin Adiyatma Nuurizzan

 

 

 

0

0

D

2.

14210143

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof

83

80

86

249

83

B+

3.

14210149

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad

83

80

80

243

81

B+

4.

15210018

Muhammad Choirurrozoqin

85

85

80

250

83

B+

5.

15210026

Muhamad Farih Taufik

82

82

82

246

82

B+

6.

15210050

Dwi Wahyu Saputra

80

80

80

240

80

B+

7.

15210070

Ufik Nur Rofidah

 

87

84

171

57

D

8.

15210100

Irman Rifa'i

89

84

83

256

85

A

9.

15210146

Elsa Faleeda Binti Mohd Yusoff

90

85

85

260

87

A

10.

15210158

Muhammad Ikmal Bin Sahdan

85

85

80

250

83

B+

11.

15210162

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen

85

75

85

245

82

B+

12.

15210172

Madudatut Thoyyibah

85

89

85

259

86

A

 

 

 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE JULI TAHUN 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

NO

NIM

NAMA

NILAI PENGUJI

TOTAL

NILAI

I

II

III

NILAI

ANGKA

HURUF

1.

15210065

Julyan Rivandi

80

80

80

240

80

B+

2.

15210080

Afniza Ainur

80

75

79

234

78

B+

3.

15210094

Irsyadul Muttaqin

83

85

83

251

84

B+

4.

15210113

Dimas Abdul Fatah Salamon

80

80

82

242

81

B+

5.

15210141

Fina Mawahib

 

 

 

0

0

D

6.

15210188

Antila Kewa Bhara Nuri

87

85

83

255

85

A

 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE MEI TAHUN 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

NILAI PENGUJI

TOTAL

NILAI

NILAI

I

II

III

ANGKA

HURUF

1.

13210100

Muhammad Alif Ilham Ramadhan

 

 

 

0

0

D

2.

13210116

Ahmad Musaddad

 

 

 

0

0

D

3.

13210197

Nasiha Nuryatut Dawamah

 

 

 

0

0

D

4.

15210011

Diah Cahyanti Putri

87

85

85

257

86

A

5.

15210037

Hadiyatan Wasilah

85

85

86

256

85

A

6.

15210042

Faiqotul Ilmah

83

83

83

249

83

B+

7.

15210047

Nur Kholis

85

85

85

255

85

A

8.

15210059

Zahwa Al Azhar Rizqi Nur Haliza

80

83

82

245

82

B+

9.

15210064

Heru Choirul Adnan

85

85

85

255

85

A

10.

15210074

Fikri Ramadhani

85

84

86

255

85

A

11.

15210095

Ridlwan Al-Hanif

86

85

85

256

85

A

12.

15210096

Adlan Maghfur

86

86

85

257

86

A

13.

15210111

Ahmad Riyadzul Hilmy

85

85

85

255

85

A

14.

15210134

Fiskiyatur Rochmah

86

86

85

257

86

A

15.

15210137

Rifatul Nadhiroh

 

 

80

80

27

D

16.

15210139

Widya Mohd Tahir

86

84

85

255

85

A

17.

15210181

M. Ruslan Hidayatullah

84

83

83

250

83

B+

 

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE SEPTEMBER 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

 

 

 

 

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

1

13210052

Hanna Rosyadi Shofia Aziza

Miftah Sholehuddin, M.HI

KHS Genap 2015/2016

2

13210102

Anas Roniyadi

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

3

13210125

Apap Lubis

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Lengkap

4

15210041

Gustam Nawawi Ulwan

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

5

15210044

Linda Wulan Sari

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Lengkap

6

15210092

Izul Faiz

Miftah Sholehuddin, M.HI

Lengkap

7

15210147

Nurul Sakina Binti Bolhasan

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Lengkap

8

15210171

Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

9

15210178

Rafika Dian Ramadhan

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriyah, M.H

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

10

15210191

Muhammad Fasih Wajdi

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

11

15210198

Fuad Anshory

Miftah Sholehuddin, M.HI

Transkrip Semenatra dan KHS Genap 2018/2019

12

16210003

Muhammad Zainuddin

Miftah Sholehuddin, M.HI

Lengkap

13

16210049

Muhammad Faisal Muhtar

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

KHS Genap 2018/2019

14

16210069

Wilda Waqfa

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

15

16210108

Ifadah Umami

Ali Kadarisman, M.HI

Naskah Belum Ditandatangani Oleh Ketua Program Studi

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya

maksimum pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 15.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut

berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam ujian seminar proposal skripsi periode

September 2019

 

 

 

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PERIODE AGUSTUS 2019

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 30 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

15210070

Ufik Nur Rofidah

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Abdul Azis, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

2.

08.45 - 09.30

15210100

Irman Rifa'i

Abdul Azis, M.HI

Miftah Sholehuddin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

3.

09.30 - 10.15

14210095

Muhammad Alfin Adiyatma Nuurizzan

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

4.

10.15 - 11.00

15210172

Madudatut Thoyyibah

Miftah Sholehuddin, M.HI

Abdul Azis, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 30 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

15210162

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag