Selamat Datang

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

«
»

Kolom Kajur 

September 2019
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pengunjung 

Kami memiliki 125 tamu dan tidak ada anggota online

Seminar Proposal skripsi

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

PERIODE SEPTEMBER 2019 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

13210125

Apap Lubis

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

 

2.

08.45 - 09.30

16210049

Muhammad Faisal Muhtar

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

3.

09.30 - 10.15

15210092

Izul Faiz

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

4.

10.15 - 11.00

15210198

Fuad Anshory

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

 

   

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

16210069

Wilda Waqfa

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

 

2.

08.45 - 09.30

15210191

Muhammad Fasih Wajdi

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

 

3.

09.30 - 10.15

15210044

Linda Wulan Sari

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

4.

10.15 - 11.00

15210147

Nurul Sakina Binti Bolhasan

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

             

 

             

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

     

 

 

 

 

     

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

13.00 - 13.45

13210052

Hanna Rosyadi Shofia Aziza

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

 

2.

13.45 - 14.30

16210003

Muhammad Zainuddin

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

 

3.

14.30 - 15.15

15210171

Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

4.

15.15 - 16.00

15210041

Gustam Nawawi Ulwan

Dr. Sudirman, MA.

Miftah Sholehuddin, M.HI

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

 

             

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

13.00 - 13.45

16210108

Ifadah Umami

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

2.

13.45 - 14.30

13210102

Anas Roniyadi

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

 

3.

14.30 - 15.15

15210178

Rafika Dian Ramadhan

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriyah, M.H

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

 

CATATAN :

Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Rabu, 18 September 2019 Pada Jam Kerja di Kantor Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203                                                            

Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik

(Dimohon Untuk Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)                                                                                         

Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian Selesai

Untuk Direkap Nilainya.

 

 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

NILAI PENGUJI

TOTAL

NILAI

I

II

III

NILAI

ANGKA

HURUF

1.

14210095

Muhammad Alfin Adiyatma Nuurizzan

 

 

 

0

0

D

2.

14210143

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof

83

80

86

249

83

B+

3.

14210149

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad

83

80

80

243

81

B+

4.

15210018

Muhammad Choirurrozoqin

85

85

80

250

83

B+

5.

15210026

Muhamad Farih Taufik

82

82

82

246

82

B+

6.

15210050

Dwi Wahyu Saputra

80

80

80

240

80

B+

7.

15210070

Ufik Nur Rofidah

 

87

84

171

57

D

8.

15210100

Irman Rifa'i

89

84

83

256

85

A

9.

15210146

Elsa Faleeda Binti Mohd Yusoff

90

85

85

260

87

A

10.

15210158

Muhammad Ikmal Bin Sahdan

85

85

80

250

83

B+

11.

15210162

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen

85

75

85

245

82

B+

12.

15210172

Madudatut Thoyyibah

85

89

85

259

86

A

 

 

 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE JULI TAHUN 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

NO

NIM

NAMA

NILAI PENGUJI

TOTAL

NILAI

I

II

III

NILAI

ANGKA

HURUF

1.

15210065

Julyan Rivandi

80

80

80

240

80

B+

2.

15210080

Afniza Ainur

80

75

79

234

78

B+

3.

15210094

Irsyadul Muttaqin

83

85

83

251

84

B+

4.

15210113

Dimas Abdul Fatah Salamon

80

80

82

242

81

B+

5.

15210141

Fina Mawahib

 

 

 

0

0

D

6.

15210188

Antila Kewa Bhara Nuri

87

85

83

255

85

A

 

NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE MEI TAHUN 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

NILAI PENGUJI

TOTAL

NILAI

NILAI

I

II

III

ANGKA

HURUF

1.

13210100

Muhammad Alif Ilham Ramadhan

 

 

 

0

0

D

2.

13210116

Ahmad Musaddad

 

 

 

0

0

D

3.

13210197

Nasiha Nuryatut Dawamah

 

 

 

0

0

D

4.

15210011

Diah Cahyanti Putri

87

85

85

257

86

A

5.

15210037

Hadiyatan Wasilah

85

85

86

256

85

A

6.

15210042

Faiqotul Ilmah

83

83

83

249

83

B+

7.

15210047

Nur Kholis

85

85

85

255

85

A

8.

15210059

Zahwa Al Azhar Rizqi Nur Haliza

80

83

82

245

82

B+

9.

15210064

Heru Choirul Adnan

85

85

85

255

85

A

10.

15210074

Fikri Ramadhani

85

84

86

255

85

A

11.

15210095

Ridlwan Al-Hanif

86

85

85

256

85

A

12.

15210096

Adlan Maghfur

86

86

85

257

86

A

13.

15210111

Ahmad Riyadzul Hilmy

85

85

85

255

85

A

14.

15210134

Fiskiyatur Rochmah

86

86

85

257

86

A

15.

15210137

Rifatul Nadhiroh

 

 

80

80

27

D

16.

15210139

Widya Mohd Tahir

86

84

85

255

85

A

17.

15210181

M. Ruslan Hidayatullah

84

83

83

250

83

B+

 

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE SEPTEMBER 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

 

 

 

 

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

1

13210052

Hanna Rosyadi Shofia Aziza

Miftah Sholehuddin, M.HI

KHS Genap 2015/2016

2

13210102

Anas Roniyadi

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

3

13210125

Apap Lubis

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Lengkap

4

15210041

Gustam Nawawi Ulwan

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

5

15210044

Linda Wulan Sari

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Lengkap

6

15210092

Izul Faiz

Miftah Sholehuddin, M.HI

Lengkap

7

15210147

Nurul Sakina Binti Bolhasan

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Lengkap

8

15210171

Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

9

15210178

Rafika Dian Ramadhan

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriyah, M.H

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

10

15210191

Muhammad Fasih Wajdi

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

11

15210198

Fuad Anshory

Miftah Sholehuddin, M.HI

Transkrip Semenatra dan KHS Genap 2018/2019

12

16210003

Muhammad Zainuddin

Miftah Sholehuddin, M.HI

Lengkap

13

16210049

Muhammad Faisal Muhtar

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

KHS Genap 2018/2019

14

16210069

Wilda Waqfa

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

15

16210108

Ifadah Umami

Ali Kadarisman, M.HI

Naskah Belum Ditandatangani Oleh Ketua Program Studi

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya

maksimum pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 15.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut

berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam ujian seminar proposal skripsi periode

September 2019

 

 

 

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PERIODE AGUSTUS 2019

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 30 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

15210070

Ufik Nur Rofidah

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Abdul Azis, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

2.

08.45 - 09.30

15210100

Irman Rifa'i

Abdul Azis, M.HI

Miftah Sholehuddin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

3.

09.30 - 10.15

14210095

Muhammad Alfin Adiyatma Nuurizzan

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Miftah Sholehuddin, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

4.

10.15 - 11.00

15210172

Madudatut Thoyyibah

Miftah Sholehuddin, M.HI

Abdul Azis, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 30 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 - 08.45

15210162

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

 

2.

08.45 - 09.30

15210146

Elsa Faleeda Binti Mohd Yusoff

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

 

3.

09.30 - 10.15

15210018

Muhammad Choirurrozoqin

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

 

4.

10.15 - 11.00

15210158

Muhammad Ikmal Bin Sahdan

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

 

             
             
             

Hari, Tanggal 

: Jumat, 30 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

13.00 - 13.45

14210149

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

2.

13.45 - 14.30

14210143

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

3.

14.30 - 15.15

15210026

Muhamad Farih Taufik

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

 

4.

15.15 - 16.00

15210050

Dwi Wahyu Saputra

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

 

 

 

             

CATATAN :

       
 

Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Rabu, 28 Agustus 2019 Pada Jam Kerja

di Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati

SY.203

 

Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik (Dimohon Untuk

Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)

 

Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian

Selesai Untuk Direkap Nilainya

             
             
             
         

Malang, 27 Agustus 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

         
         
         
         
         
             
         

Badruddin

 

 

 

 

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE AGUSTUS 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

 

1

14210095

Muhammad Alfin Adiyatma Nuurizzan

Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag

Lengkap

 

2

15210070

Ufik Nur Rofidah

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Lengkap

 

3

15210018

Muhammad Choirurrozoqin

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Lengkap

 

4

14210143

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Fotokopi KHS Genap 2017/2018, Ganjil dan Genap 2018/2019

 

5

15210162

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen

Faridatus Suhadak, M.HI

Menunjukkan Lembar Pengesahan Yang Asli

 

6

15210050

Dwi Wahyu Saputra

Dr. Sudirman, MA.

Lengkap

 

7

14210149

Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Fotokopi KHS Genap 2017/2018, Ganjil dan Genap 2018/2019

 

8

15210026

Muhamad Farih Taufik

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Lengkap

 

9

15210158

Muhammad Ikmal Bin Sahdan

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Fotokopi KHS Genap 2018/2019

 

10

15210146

Elsa Faleeda Binti Mohd Yusoff

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Ganti Fotokopi Slip Pembayaran Terbaru

 

11

15210100

Irman Rifa'i

Abdul Azis, M.HI

Lengkap

 

12

15210172

Madudatut Thoyyibah

Miftah Sholehudin, M.HI

Lengkap

 
           

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya maksimum pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam ujian seminar proposal skripsi periode Agustus 2019

 
 
 

 

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PERIODE JULI 2019

Hari, Tanggal 

: Jumat, 02 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.300

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

08.00 - 08.45

15210113

Dimas Abdul Fatah Salamon

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

2.

08.45 - 09.30

15210094

Irsyadul Muttaqin

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

3.

09.30 - 10.15

15210141

Fina Mawahib

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. Sudirman, MA.

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Hari, Tanggal 

: Jumat, 02 Agustus 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.300

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 - 13.45

15210080

Afniza Ainur

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

2.

13.45 - 14.30

15210065

Julyan Rivandi

Faridatus Suhadak, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

3.

14.30 - 15.15

15210188

Antila Kewa Bhara Nuri

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Faridatus Suhadak, M.HI

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

CATATAN :

1. Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Selasa, 30 Juli 2019 Pada Jam Kerja di

Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203

2. Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik

(Dimohon Untuk Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)

3. Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian Selesai

Untuk Direkap Nilainya

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS

PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE JULI 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

 

1

15210113

Dimas Abdul Fatah Salamon

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Belum Tandatangan pada Formulir Pendaftaran

 

2

15210065

Julyan Rivandi

Faridatus Suhadak, M.HI

Belum Tandatangan pada Formulir Pendaftaran

 

3

15210094

Irsyadul Muttaqin

Dr. Sudirman, MA.

Menunjukkan Lembar Pengesahan yang Asli

 

4

15210141

Fina Mawahib

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Lengkap

 

5

15210188

Antila Kewa Bhara Nuri

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Lengkap

 

6

15210080

Afniza Ainur

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Fotokopi semua KHS

 
           

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya maksimum pada hari Rabu, 24 Juli 2019 pukul 09.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut berkas belum dilengkapi maka tidak akan dijadwalkan dalam ujian seminar proposal skripsi periode Juli 2019

 
 
 
JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PERIODE MEI 2019

 

 

Hari, Tanggal  : Kamis, 04 Juli 2019

Tempat          : Gedung Megawati SY.300

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

12.30 - 13.15

15210181

M. Ruslan Hidayatullah

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

2.

13.15 - 14.00

15210059

Zahwa Al Azhar Rizqi Nur Haliza

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

3.

14.00 - 14.45

15210042

Faiqotul Ilmah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

4.

14.45 - 15.30

15210137

Rifatul Nadhiroh

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

5.

15.30 - 16.15

13210197

Nasiha Nuryatut Dawamah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

 

Hari, Tanggal  : Kamis, 04 Juli 2019

Tempat        : Gedung Megawati SY.301

 

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

12.30 - 13.15

15210139

Widya Mohd Tahir

Dr. H. Roibin, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

2.

13.15 - 14.00

15210095

Ridlwan Al-Hanif

Dr. H. Roibin, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

3.

14.00 - 14.45

15210037

Hadiyatan Wasilah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Ahmad Wahidi, M.HI.

Dr. H. Roibin, M.HI

4.

14.45 - 15.30

15210074

Fikri Ramadhani

Ahmad Wahidi, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Dr. H. Roibin, M.HI

 

Hari, Tanggal  : Jumat, 05 Juli 2019

 

Tempat           : Gedung Megawati SY.300

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

08.00 - 08.45

15210011

Diah Cahyanti Putri

Dr. Fakhruddin, M.HI

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

2.

08.45 - 09.30

15210111

Ahmad Riyadzul Hilmy

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

3.

09.30 - 10.15

15210047

Nur Kholis

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

Dr. Fakhruddin, M.HI

4.

10.15 - 11.00

15210064

Heru Choirul Adnan

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I

 

Hari, Tanggal  : Jumat, 05 Juli 2019

 

Tempat          : Gedung Megawati SY.301

 

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

08.00 - 08.45

13210116

Ahmad Musaddad

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

2.

08.45 - 09.30

13210100

Muhammad Alif Ilham Ramadhan

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Musleh Herry, S.H., M.Hum

3.

09.30 - 10.15

15210134

Fiskiyatur Rochmah

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Musleh Herry, S.H., M.Hum

4.

10.15 - 11.00

15210096

Adlan Maghfur

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Catatan :

1. Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Senin, 01 Juli 2019

     Pada Jam Kerja di Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam

     (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203

 

2. Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam

    Buku Monitoring Akademik

    (Dimohon Untuk Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)

 

3. Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara

    Setelah Pelaksanaan Ujian Selesai Untuk Direkap Nilainya

 

 

                                                                  Malang, 28 Juni 2019

                                                                  a.n. Dekan

                                                                  Wakil Dekan Bidang Akademik,

 

 

 

                                                                  Badruddin

 

 

 

 

 

Perkenalkan 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114540