skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PERIODE OKTOBER 2019 PRODI HKI

 

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

PERIODE OKTOBER 2019 SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

       

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

       

 

 

 

 

       

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 – 08.45

Achmad Basofi

Dr. Fakhruddin, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

 

2.

08.45 – 09.30

Danang Giri Sulistyo Pambudi

Dr. H. Roibin, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

 

3.

09.30 – 10.15

Tri Bagindo Nusantara

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

 

4.

10.15 – 11.00

Ikhlasotul Amalia

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

 

                       

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

     

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

 

1.

08.00 – 08.45

Arda Mardhotillah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

2.

08.45 – 09.30

Izzatul Wafa’ Rahmaniyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

 

3.

09.30 – 10.15

Nattasya Meliannadya

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

4.

10.15 – 11.00

Khoiro Ummah

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

 

 

 

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.306

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 – 13.45

Muhamad Ibrahim Barqiyah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

2.

13.45 – 14.30

Fajar Nur Kholifah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

3.

14.30 – 15.15

Arif Rahman Hakim

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

4.

15.15 – 16.00

Moh. Zaka Waly Ghifary

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Hari, Tanggal 

: Jumat, 8 November 2019

Tempat

: Gedung Megawati SY.307

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 – 13.45

Khoirul Faridah

Iffaty Nasyi’ah, M.H

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

2.

13.45 – 14.30

Mohamad Hafiz Bin Mantaril

Faridatus Suhadak, M.HI

Iffaty Nasyi’ah, M.H

Musleh Herry, S.H., M.Hum

3.

14.30 – 15.15

Afidatul Aniqoh

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Iffaty Nasyi’ah, M.H

4.

15.15 – 16.00

Muhamad Ramadhan Al-Fikri

Faridatus Suhadak, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Iffaty Nasyi’ah, M.H

Hari, Tanggal 

: Senin, 11 November 2019

Tempat

: Gedung RKB D.200

 

 

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

08.00 – 08.45

Alfiyaturrokhmaniyah

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Badruddin, M.Hi

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

2.

08.45 – 09.30

Arisy Abror Dzukroni

Dr. Badruddin, M.Hi

Abdul Aziz, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

3.

09.30 – 10.15

Nano Romadlon Aulia Akbar

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Badruddin, M.Hi

4.

10.15 – 11.00

Siti Zahrotun Ni’mah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Badruddin, M.Hi

Hari, Tanggal 

: Jumat, 20 September 2019

Tempat

: Gedung RKB Labolatorium Hukum

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

.

08.00 – 08.45

Susi Mira Khurniawati

Dr. Sudirman, MA.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

2.

08.45 – 09.30

Lailatul Nikmah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

3.

09.30 – 10.15

Santi Ayuningtiyas

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

4.

10.15 – 11.00

Nuzurrizky Minarrahmah

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Sudirman, MA.

Hari, Tanggal 

: Senin, 11 November 2019

Tempat

: Gedung RKB D.200

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 – 13.45

Annisa Farhanah

Faridatus Suhadak, M.HI

Miftahus Sholehuddin M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

2.

13.45 – 14.30

Galuh Saefullah

Faridatus Suhadak, M.HI

Miftahus Sholehuddin M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

3.

14.30 – 15.15

Afra Nur Afifah

Faridatus Suhadak, M.HI

Miftahus Sholehuddin M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

4.

15.15 – 16.00

Siti Hotijah

Miftahus Sholehuddin M.HI

Faridatus Suhadak, M.HI

Ali Hamdan, Lc., M.Th.I

Hari, Tanggal 

: Senin, 11 November 2019

Tempat

: Gedung RKB Labolatorium Hukum

NO

JAM

NAMA

PEMBIMBING

PENGUJI I

PENGUJI II

1.

13.00 – 13.45

Mohammad Fauzan Ni’ami

Dr. Sudirman, M.A

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

2.

13.45 – 14.30

Muhammad Tri Sejati

Dr. Sudirman, MA.

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

3.

14.30 – 15.15

Nur Alfy Syahriana

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Sudirman, M.A

4.

15.15 – 16.00

Ahmad Fatnan

Drs. Moh. Murtadho, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Dr. Sudirman, M.A

 

Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Selasa, 5 November 2019 Pada Jam Kerja di

Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Gedung Megawati SY.203

Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik (Dimohon Untuk

Dikumpulkan Sebelum Pelaksanaan Ujian)

 

Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian

Selesai Untuk Direkap Nilainya

 

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top