skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

Jadwal Ujian Komprehensif Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

8

13210053

Ach. Subutul Ulum

Baru

 

8

13210040

Moh. Razali

Baru

9

13210054

Dina Rizki Kurniyawati

Baru

 

9

13210043

Aisyatul Munawarah

Baru

10

13210060

Ahmad Hidayat

Baru

 

10

13210048

M. Arif Mustofa

Baru

11

13210063

Fitri Hidayatulah

Baru

 

11

13210050

Fitria Febriyati

Baru

12

13210068

Zainul Mustofa

Baru

 

12

13210053

Ach. Subutul Ulum

Baru

13

13210070

Fahmi Bahar Prabowo

Baru

 

13

13210054

Dina Rizki Kurniyawati

Baru

14

13210071

Hanifa Mufrida

Baru

 

14

13210060

Ahmad Hidayat

Baru

15

13210072

Sri Suci Haryanti

Baru

 

15

13210063

Fitri Hidayatulah

Baru

16

13210073

Alik Rizal Alfarisy

Baru

 

16

13210068

Zainul Mustofa

Baru

17

13210074

El Murtafiatul M.A.

Baru

 

17

13210070

Fahmi Bahar Prabowo

Baru

18

13210077

Yuni Amalia Ulfah

Baru

 

18

13210071

Hanifa Mufrida

Baru

19

13210078

Fajar Ajie Ferdiansyah

Baru

 

19

13210072

Sri Suci Haryanti

Baru

20

13210081

Wildan Zulfikri

Baru

 

20

13210073

Alik Rizal Alfarisy

Baru

21

13210082

Denny Risfani Irawan

Baru

 

21

13210074

El Murtafiatul M.A.

Baru

22

13210083

M. Syamsul Huda

Baru

 

22

13210077

Yuni Amalia Ulfah

Baru

23

13210085

Tri Nency Julianti ZN

Baru

 

23

13210078

Fajar Ajie Ferdiansyah

Baru

24

13210086

Rafika Malsa

Baru

 

24

13210081

Wildan Zulfikri

Baru

25

13210088

M. Qhozali B

Baru

 

25

13210082

Denny Risfani Irawan

Baru

         

26

13210083

M. Syamsul Huda

Baru

         

27

13210085

Tri Nency Julianti ZN

Baru

         

28

13210086

Rafika Malsa

Baru

         

29

13210088

M. Qhozali B

Baru

Hari / Tanggal    : Kamis, 9 Februari 2017                  Hari / Tanggal    : Kamis, 9 Februari 2017     

Ruang                : Transit Dosen Gd. Megawati            Ruang                : Perpustakaan Syariah         

Jam                   : 12.30 – 15.30                                  Jam                   : 12.30 – 15.30                      

Materi Ujian      : Ilmu Hukum                                    Materi Ujian      : Ilmu Kesyariahan                

Penguji             : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.             Penguji             : Faridatus Syuhadak, M.HI.  

NO

NIM

NAMA

KET

 

NO

NIM

NAMA

KET

1

13210090

Rizqoni

Baru

 

1

13210090

Rizqoni

Baru

2

13210091

Ah. Muhajir

Baru

 

2

13210091

Ah. Muhajir

Baru

3

13210092

Abdul Syukur

Baru

 

3

13210092

Abdul Syukur

Baru

4

13210097

Novi Khairina N

Baru

 

4

13210097

Novi Khairina N

Baru

5

13210099

Ah. Dermawan Mangkunegoro

Baru

 

5

13210099

Ah. Dermawan Mangkunegoro

Baru

6

13210100

M. Alif Ilham Ramadhan

Baru

 

6

13210100

M. Alif Ilham Ramadhan

Baru

7

13210103

Nisa Fatika Amalia

Baru

 

7

13210103

Nisa Fatika Amalia

Baru

8

13210104

Gustina Nofitasari

Baru

 

8

13210104

Gustina Nofitasari

Baru

9

13210105

Himma Aliyah

Baru

 

9

13210105

Himma Aliyah

Baru

10

13210106

Risha Cahyaning Putri

Baru

 

10

13210106

Risha Cahyaning Putri

Baru

11

13210109

Romadhon Nugroho

Baru

 

11

13210109

Romadhon Nugroho

Baru

12

13210111

Ayu Qarin Mahwanda

Baru

 

12

13210111

Ayu Qarin Mahwanda

Baru

13

13210112

Imamatus Sholihah

Baru

 

13

13210112

Imamatus Sholihah

Baru

14

13210113

M. Tri Bakti In Hidayatullah

Baru

 

14

13210113

M. Tri Bakti In Hidayatullah

Baru

15

13210115

Delfia Nurdina

Baru

 

15

13210115

Delfia Nurdina

Baru

16

13210117

M. Farkhanuddin

Baru

 

16

13210117

M. Farkhanuddin

Baru

17

13210119

Nela Asgari

Baru

 

17

13210119

Nela Asgari

Baru

18

13210127

Amalia Dewi Agustin

Baru

 

18

13210127

Amalia Dewi Agustin

Baru

19

13210131

Nabila Afada

Baru

 

19

13210131

Nabila Afada

Baru

20

13210132

Ainur Rohman Arif S

Baru

 

20

13210132

Ainur Rohman Arif S

Baru

21

13210139

Ranny Wijayanti

Baru

 

21

13210139

Ranny Wijayanti

Baru

22

13210142

Anik Lailatul Yusro

Baru

 

22

13210142

Anik Lailatul Yusro

Baru

23

13210143

Intan Purnama Tsani

Baru

 

23

13210143

Intan Purnama Tsani

Baru

Hari / Tanggal    : Jumat, 10 Februari 2017            Hari / Tanggal    : Jumat, 10 Februari 2017      

Ruang                : Transit Dosen Gd. Megawati        Ruang                : Kantor Jaminan Mutu           

Jam                   : 08.00 – 11.00                               Jam                   : 08.00 – 11.00                        

Materi Ujian      : Ilmu Hukum                                Materi Ujian      : Ilmu Kesyariahan                  

Penguji             : Iffaty Nasyi’ah, M.H.                    Penguji             : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.  

NO

NIM

NAMA

KET

 

NO

NIM

NAMA

KET

1

13210147

Peris Sulianto

Baru

 

1

13210147

Peris Sulianto

Baru

2

13210149

Ines Maulia Putri

Baru

 

2

13210149

Ines Maulia Putri

Baru

3

13210151

M. Sovi Gozali

Baru

 

3

13210151

M. Sovi Gozali

Baru

4

13210152

Ahmad Anwarul Haq

Baru

 

4

13210152

Ahmad Anwarul Haq

Baru

5

13210154

Claudio Ahmad

Baru

 

5

13210154

Claudio Ahmad

Baru

6

13210155

Wibisono Nugroho

Baru

 

6

13210155

Wibisono Nugroho

Baru

7

13210161

Azizah Lailatul B

Baru

 

7

13210161

Azizah Lailatul B

Baru

8

13210162

Mumtazun Nisa’

Baru

 

8

13210162

Mumtazun Nisa’

Baru

9

13210166

Lukman Hakim

Baru

 

9

13210166

Lukman Hakim

Baru

10

13210167

Hermin Setiyowati

Baru

 

10

13210167

Hermin Setiyowati

Baru

11

13210170

Devi Indah Wahyu S.G.

Baru

 

11

13210170

Devi Indah Wahyu S.G.

Baru

12

13210172

Mujayanah

Baru

 

12

13210172

Mujayanah

Baru

13

13210177

M. Fatih Syirojul Haq

Baru

 

13

13210177

M. Fatih Syirojul Haq

Baru

14

13210178

Ali Rahman Anshori

Baru

 

14

13210178

Ali Rahman Anshori

Baru

15

13210182

Syahid Ahmad Faisol

Baru

 

15

13210182

Syahid Ahmad Faisol

Baru

16

13210183

Maulidina

Baru

 

16

13210183

Maulidina

Baru

17

13210187

Hurin Rosalina

Baru

 

17

13210187

Hurin Rosalina

Baru

18

13210189

M. Refi Malikul Adil

Baru

 

18

13210189

M. Refi Malikul Adil

Baru

19

13210190

Moh. Jamaluddin

Baru

 

19

13210190

Moh. Jamaluddin

Baru

20

13210191

Reni Utami

Baru

 

20

13210191

Reni Utami

Baru

21

13210192

Ahmad Muhtar

Baru

 

21

13210192

Ahmad Muhtar

Baru

22

13210194

M. Manarul Hidayat

Baru

 

22

13210194

M. Manarul Hidayat

Baru

23

13210196

Nila Hanifah

Baru

 

23

13210196

Nila Hanifah

Baru

Hari / Tanggal    : Jumat, 10 Februari 2017            Hari / Tanggal    : Jumat, 10 Februari 2017 

Ruang                : Ruang Lab. Hukum                      Ruang                : Jurusan Hukum Keluarga  

Jam                   : 13.00 – 16.00                              Jam                   : 13.00 – 16.00                   

Materi Ujian      : Ilmu Hukum                                Materi Ujian      : Ilmu Kesyariahan             

Penguji             : Musleh Herry, S.H., M.Hum.        Penguji             : Ahmad Izzuddin, M.HI.     

NO

NIM

NAMA

KET

 

NO

NIM

NAMA

KET

1

12210020

M. Luqman Hakim

Remidi

 

1

11210119

Zainul Ula Syaifudin

Remidi

2

12210063

Alif Ayu Aimatul Huda

Baru

 

2

12210068

M. Balya Wahyudi

Remidi

3

12210053

Lalu Alfian Zakaria

Baru

 

3

12210079

M. Rudy Setyawan

Remidi

4

12210071

Miftah Farid

Baru

 

4

12210020

M. Luqman Hakim

Remidi

5

12210109

Sigit Imam Santosa

Baru

 

5

12210063

Alif Ayu Aimatul Huda

Baru

6

12210151

Khairut Tamam

Baru

 

6

12210053

Lalu Alfian Zakaria

Baru

7

12210154

Irene Romadhona

Baru

 

7

12210071

Miftah Farid

Baru

8

13210001

Agung Wirayuda

Baru

 

8

12210109

Sigit Imam Santosa

Baru

9

13210003

Nur Rohma A

Baru

 

9

12210151

Khairut Tamam

Baru

10

13210004

Wenny Amilatus Sholeha

Baru

 

10

12210154

Irene Romadhona

Baru

11

13210008

Laili Izza Syahriyati

Baru

 

11

13210001

Agung Wirayuda

Baru

12

13210009

M. Shodri Falahuddin

Baru

 

12

13210003

Nur Rohma A

Baru

13

13210010

Annisa

Baru

 

13

13210004

Wenny Amilatus Sholeha

Baru

14

13210011

Lukluil Maknun N.K.W.

Baru

 

14

13210008

Laili Izza Syahriyati

Baru

15

13210013

M. Khalilurrahman

Baru

 

15

13210009

M. Shodri Falahuddin

Baru

16

13210016

Adi Chandra Ibrahim

Baru

 

16

13210010

Annisa

Baru

17

13210017

Mar’atus Sholihah

Baru

 

17

13210011

Lukluil Maknun N.K.W.

Baru

18

13210019

Fahmi Rahmantika

Baru

 

18

13210013

M. Khalilurrahman

Baru

19

13210020

Laillya Buang Lara

Baru

 

19

13210016

Adi Chandra Ibrahim

Baru

20

13210021

M. Misbachul Munir

Baru

 

20

13210017

Mar’atus Sholihah

Baru

21

13210022

Sofiyah Laili

Baru

 

21

13210019

Fahmi Rahmantika

Baru

22

13210023

Ali Zia Husnul Labib

Baru

 

22

13210020

Laillya Buang Lara

Baru

23

13210027

Dina Qoyyima Bintana A

Baru

 

23

13210021

M. Misbachul Munir

Baru

24

13210029

Nida Rahmatillah

Baru

 

24

13210022

Sofiyah Laili

Baru

25

13210030

Rosiana Kholifah

Baru

 

25

13210023

Ali Zia Husnul Labib

Baru

         

26

13210027

Dina Qoyyima Bintana A

Baru

         

27

13210029

Nida Rahmatillah

Baru

         

28

13210030

Rosiana Kholifah

Baru

A. Peserta Ujian Komprehensif harus datang tepat waktu

B. Peserta Ujian Komprehensif diharuskan berpakaian atas putih, bawah gelap, memakai almamater dan bersepatu

     (memakai songkok nasional (baki laki-laki)

C. Materi Ujian komprehensif (Ujian Lisan) adalah :

     a. Ilmu Hukum (Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Peradilan Agama)

     b. Ilmu Kesyariahan (Kitab Fiqh Sunnah Bab Nikah, Ushul Al Fiqh, Fiqh Munakahah, Fiqh Mawaris)

D. Peserta Ujian Komprehensif hanya diberikan kesempatan 1 X (satu kali) Remidi, apabila dalam Ujian Remedial

     belum lulus maka harus mendaftar ulang pada periode berikutnya.

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top