skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PERIODE APRIL 2019

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PERIODE APRIL 2019

 

 

Hari, Tanggal

: Jumat, 26 April 2019

     

Tempat

: Gedung RKB D.108

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING /PENGUJI I

PENGUJI II

PENGUJI III

1.

08.00 – 08.45

15210102

Mohammad Farok Al Farosyi

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Ahmad Wahidi, M.HI.

Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

2.

08.45 – 09.30

15210169

Zulfa Inayati

Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Ahmad Wahidi, M.HI.

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

3.

09.30 – 10.15

15210193

Ahmad Wildan Maghfur

Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Ahmad Wahidi, M.HI.

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

4.

10.15 – 11.00

15210131

Diah Taf’izatuzzahroh Khalwati

Ahmad Wahidi, M.HI.

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

             

Hari, Tanggal

: Jumat, 26 April 2019

     

Tempat

: Gedung RKB D.109

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING /PENGUJI I

PENGUJI II

PENGUJI III

1.

08.00 – 08.45

15210081

Hanny Saidah

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Musleh Herry, S.H., M.Hum

2.

08.45 – 09.30

15210025

Ade Saputra

Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Dr. Fakhruddin, M.HI

3.

09.30 – 10.15

15210030

Nurfiana

Musleh Herry, S.H., M.Hum

Dr. Fakhruddin, M.HI

Dra. Jundiani, SH., M.Hum

             

Hari, Tanggal

: Jumat, 26 April 2019

     

Tempat

: Gedung RKB D.200

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING /PENGUJI I

PENGUJI II

PENGUJI III

1.

08.00 – 08.45

15210034

Triy Ratna Yantiy

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

2.

08.45 – 09.30

15210082

Favian Zhuhri Firjatullah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

3.

09.30 – 10.15

14210098

M. Faris Asyrofi

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

             

Hari, Tanggal

: Jumat, 26 April 2019

     

Tempat

: Gedung RKB D.216

     

 

 

 

 

     

NO

JAM

NIM

NAMA

PEMBIMBING /PENGUJI I

PENGUJI II

PENGUJI III

1.

08.00 – 08.45

15210130

Maimunah

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Miftahus Sholehudin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

2.

08.45 – 09.30

12210054

Ayatullah Afifie

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Miftahus Sholehudin, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

3.

09.30 – 10.15

15210049

Alma Waddatur Rohmah

Miftahus Sholehudin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

4.

10.15 – 11.00

15210127

Nurlaila Indah Setyoningrum

Miftahus Sholehudin, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

Note:

Naskah Ujian Untuk Peserta Bisa Diambil Hari Kamis, 25 April 2019 Pada Jam Kerja

di Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Berita Acara Seminar Proposal Ada di Dalam Buku Monitoring Akademik (Dimohon Untuk

Dikumpulkan di Kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam Sebelum Pelaksanaan Ujian).

Mahasiswa Diharapkan Segera Mengumpulkan Berita Acara Setelah Pelaksanaan Ujian

Selesai Untuk Direkap Nilainya

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top