skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE MARET 2020 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE MARET 2020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Hari/Tanggal      : Rabu – Kamis/9 – 15 April 2020

 

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

16210070

Afidatul Aniqoh

Faridatus Suhadak, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

16210024

Suaris Amir Nurcahyono

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Faridatus Suhadak, M.HI

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

16210136

Izzatul Wafa’ Rahmaniyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Faridatus Suhadak, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

16210126

Arda Mardhotillah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Faridatus Suhadak, M.HI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Hari/Tanggal      : Rabu – Kamis/9 – 15 April 2020

 

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

16210023

Lailatul Nikmah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Miftahus Sholehudin, M.HI

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

16210074

Siti Hotijah

Miftahus Sholehudin, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

15210198

Fuad Anshory

Miftahus Sholehudin, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

16210121

Jauhari Zakkiy Annas

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Miftahus Sholehudin, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

Hari/Tanggal      : Rabu – Kamis/9 – 15 April 2020

 

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

16210007

Nuzurrizky Minarrahmah

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. Sudirman, MA.

16210145

Santi Ayuningtiyas

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. Sudirman, MA.

16210021

Hanny Al Ghania Yuntafa

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

16210075

Susi Mira Khurniawati

Dr. Sudirman, MA.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

13210140

Ikhwandi

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

16210002

Siti Mutmainah

Dr. Sudirman, MA.

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Hari/Tanggal      : Rabu – Kamis/9 – 15 April 2020

 

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

16210122

Achmad Basofi

Dr. Fakhruddin, M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

16210167

Ikhlasotul Amalia

Ahmad Wahidi, M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

16210059

Himayatu Shofwatir Rohmah

Ahmad Wahidi, M.HI

Abdul Aziz, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

16210107

Abdurrahman Muqsith

Abdul Aziz, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

16210170

Syahrotul Aini

Abdul Aziz, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Fakhruddin, M.HI

Hari/Tanggal      : Rabu – Kamis/9 – 15 April 2020

 

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

15210124

Vina ‘Aenul Ummah

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

15210026

Muhamad Farih Taufik

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

16210133

Nano Romadlon Auliya Akbar

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

16210096

Rama Sutra

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Dr. H. Roibin, M.HI

16210177

Siti Zuhrotun Ni’mah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Dr. H. Roibin, M.HI

16210128

Muhammad Khatibul Umam

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keterangan :

 Ujian Skripsi akan dilaksanakan secara ONLINE sesuai dengan Pengumuman Wakil Dekan Bidang Akademik Tanggal 27 Maret 2020.

 

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top