skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE MEI 2020 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

JADWAL UJIAN SKRIPSI PERIODE MEI 2020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

15210013

Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

2

13210063

Fitri Hidayatullah

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

3

14210123

Muhammad Iqbal

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

4

15210060

Fikri Ahmad Islami

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

5

14210087

Galuh Saefullah

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210020

Faridatul Muaffiroh

Dr. H. Roibin, M.HI

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

2

16210030

Rizki Mutoharoh

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

3

16210087

Yukha Afina Firdausiyah

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

4

16210119

Muhammad Ariza Hafizhullah

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

5

15210065

Julyan Rivandy

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

6

15210199

Muchammad Maulana Sujai

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Roibin, M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210062

Daril Ilma Gianni

Dr. H. Badruddin, M.HI

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

2

16210154

Hanadi Zahrotun Nisak

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Badruddin, M.HI

3

16210169

Navisatul Zahro

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Badruddin, M.HI

4

16210199

Gusti Nadya Nurhalisa

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Badruddin, M.HI

5

16210032

Faidol Mubarok

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. H. Badruddin, M.HI

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020 

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

15210040

Moh. Zaka Waly Ghifari

Ahmad Wahidi, M.HI

Syabbul Bachri, M.HI.

Dr. Suwandi, M.HI

2

16210029

Zuhrina Nur Azizah

Ahmad Wahidi, M.HI

Syabbul Bachri, M.HI.

Dr. Suwandi, M.HI

3

16210042

Khairunnisa’

Ahmad Wahidi, M.HI

Syabbul Bachri, M.HI.

Dr. Suwandi, M.HI

4

16210090

Nadiya Fajriyati

Ahmad Wahidi, M.HI

Syabbul Bachri, M.HI.

Dr. Suwandi, M.HI

5

16210060

Handayana Br Surbakti

Syabbul Bachri, M.HI.

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Suwandi, M.HI

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210034

Safira Lazuardia

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

2

15210125

Arif Rahman Hakim

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

3

16210129

Gita Citra Anggrainy

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

4

16210019

Muhammad Shofwanul Mu’minin

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

5

16210111

Rizak Hirda Putra

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

6

16210143

Nadia Adhiningrum

Ahmad Wahidi, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

15210001

Ghupron Ali Ibnu Zain

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Musleh Herry, S.H., M.Hum

2

16210089

Sayful Islam Ali

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Musleh Herry, S.H., M.Hum

3

16210006

Moh. Manaf Badri

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Abdul Azis, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

4

16210092

Adita Masrori Aini

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Abdul Azis, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

5

16210125

Adri Noviardi

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Abdul Azis, M.HI

Musleh Herry, S.H., M.Hum

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210155

Ibtihal Ibrahim

Abdul Azis, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

2

16210192

Mallah Putri Kurnia

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. Sudirman, MA.

3

16210105

Muhammad Naufal Rifqi Maulana

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Azis, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

4

16210012

Fendi Arianto

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

5

16210025

Zakiy Muflih Nugraha

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210194

Fifi Fatimah

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Dr. Sudirman, MA.

2

16210131

Kha’mim Baydlowi

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Azis, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

3

16210153

Hanifah Mahya Sari

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Abdul Azis, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

4

13210202

Muhammad Tri Sejati

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

5

15210184

Winda Argita Putri

Dr. Sudirman, MA.

Abdul Azis, M.HI

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

13210005

Iif Bahrul Arifin

Ahmad Wahidi, M.HI

Faridatus Suhadak, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

2

13210028

Abdul Hadi

Dr. Sudirman, MA.

Faridatus Suhadak, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

3

13210080

Nisrina Fadhilatur Rosyidi

Dr. Sudirman, MA.

Faridatus Suhadak, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

4

16210088

Maulana Mohammad Makhtum

Faridatus Suhadak, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

5

16210100

Nida’ul Hilmi Cholidah

Faridatus Suhadak, M.HI

Ahmad Wahidi, M.HI

Dr. Sudirman, MA.

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210112

Miftahul Jannah

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

2

16210079

Aprilia Intan Pratiwi

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Ali Kadarisman, M.HI

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

3

16210158

Dio Alif Bawazier

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Ali Kadarisman, M.HI

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

4

15210137

Rifatul Nadhiroh

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

5

16210146

Mita Khoiria

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Ali Kadarisman, M.HI

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020 

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210148

Naftah Indah Mujianto

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

2

16210099

Ludfi Ayu Ariningtyas

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

3

15210049

Alma Waddatur Rohmah

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

4

15210092

Izul Faiz

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

5

16210086

Muhammad Afriansyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

16210103

Rara Siti Masruroh

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

2

16210127

Gustini Listiani Sari

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

3

15210172

Wadudatut Thoyyibah

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

4

16210001

Rudi Hadi Subagja

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

5

16210036

Ulul Af’idah

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

 

Hari/Tanggal    : Jumat-Selasa/12-23 Juni 2020 

NO

NIM

NAMA

SEKRETARIS

KETUA

PENGUJI UTAMA

1

13210052

Hanna Rosyadi Shofia Aziza

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

2

16210151

Mohammad Alvianda Ramadhan

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

3

16210162

Azwin Ridwan Azzaul

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

4

13210116

Ahmad Musaddad

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

5

13210197

Nasiha Nuryatut Dawamah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keterangan :

Ujian Skripsi akan dilaksanakan secara ONLINE sesuai dengan Pengumuman Wakil Dekan Bidang Akademik Tanggal 27 Maret 2020.

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top