skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI PERIODE MEI 2019 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

HASIL SELEKSI KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI PERIODE MEI 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

NO

NIM

NAMA

DOSEN PEMBIMBING

KETERANGAN

1

13210098

A. Fajar Qolbin Salim

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

2

14210075

Mohammad Anwarul Faqih

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.

Ijazah dan SKHUN Yang Dilegalisir

3

15210108

Ibnu Hambal Puri Setiawan

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

4

15210021

Umi Nurul Lelatul ‘Zah

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.

Lengkap

5

15210015

Ahmad Syahid Syah

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Lengkap

6

15210084

Muhammad Fadhlul Ilmi

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

7

15210081

Hany Saidah

Dr. Fakhruddin, M.HI

Lengkap

8

15210157

St. Mukhlisshah

H. Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D.

Lengkap

9

15210088

Astri Musoliyah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Lengkap

10

15210046

Gandari Putri Sukma Dewi

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

11

15210136

Nova Putri Diana

Faridatus Suhadak, M.HI

Isi Buku Bimbingan Skripsi

12

15210180

M. Midrorunniam Mubarok

Dr. Sudirman, MA.

Ijazah Berbahasa Indonesia dan Tandatangan pada Buku Bimbingan

13

15210112

Syamsud Dhuha

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.

Lengkap

14

15210010

Naufal Hanifa

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

15

15210055

Hilmi Inaya Fikriya

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Lengkap

16

15210091

Wildatul Maulidiya

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Lengkap

17

15210087

Avidhatul Faizah

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

18

15210006

Husnan Ripa’i

R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Lengkap

19

15210110

Ahmad Qowiyudin

Iffaty Nasyi’ah, M.H

Lengkap

20

15210149

Wilda Faradillah

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Lengkap

21

12210057

RA. Dini Sophia Naftalin

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Skor TOEL Kurang

22

12210096

Moch. Nikko Al-Ayubi

Dr. Sudirman, MA.

 

23

15210005

Misbakhul Ilham

Dr. Badruddin, M.HI

Lengkap

24

15210024

Mohamad Zakky Ubaid Ermawan

R. Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D

Ganti Foto Dengan Kertas Dove

25

15210099

Zahrotul Aini

Ahmad Wahidi, M.HI.

Isi Buku Bimbingan Skripsi

26

15210085

Afina Dilla Aulia Yudhiarti

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag

Lengkap

27

15210115

Femilya Herviani

H. Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Lengkap

28

15210054

Naila Syafa’ah

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Lengkap

29

14210031

Fandi Rizal Romadloni

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Lengkap

30

14210035

Dimas Priyo Prabowo

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Lengkap

31

15210053

Muhammad Aqwam Thariq

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Lengkap

32

15210189

Alfiyahwati

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Lengkap

33

15210089

Mienchah Al Chasna

R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Isi Buku Bimbingan Skripsi

34

15210179

M. Iqbal Yusuf Akbari

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Lengkap

35

15210097

Ahmad Faishal Haris

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Lengkap

36

15210138

Moch. Ribkhan Syakuro

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

37

15210076

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Lengkap

38

13210015

Siti Khodijah Almardliyyah

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Lengkap

39

14210005

Asril Budianto

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Lengkap

40

14210140

Awatif

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Lengkap

41

15210131

Diah Taf’izatuzzahroh Khalwati

Ahmad Wahidi, M.HI.

Lengkap

42

15210106

Anik Khoirun Nisa’

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Lengkap

43

15210142

M. Makinun Amin

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Lengkap

44

15210036

Mariyatul Qibtiyah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

Lengkap

45

14210099

Siti Nur Alifah Kurnia Sari

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Lengkap

46

14210051

Andi Solihin Mahfud

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Lengkap

47

15210185

Kurniatul Fadilah

Abdul Aziz, M.HI

Lengkap

48

14210007

Em Aqiel A Bagharib

Faridatus Suhadak, M.HI

Lengkap

49

14210052

Mohammad ‘Afiif Mukhlishin

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Lengkap

50

12210080

Achmad Qomarudin

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Tandatangan pada Format A4

51

14210106

M. Shofwan Hadi

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Ijazah dan SKHUN Yang Dilegalisir

52

12210106

Moch. Ja’far Ismail

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Kurang Sertifikat TOAFL, Ijazah dan SKHUN @ 1 Lembar serta Buku Bimbingan Skripsi

53

12210089

Hazimah

Faridatus Suhadak, M.HI

Kurang Sertifikat TOAFL

Bagi pendaftar yang masih terdapat kekurangan berkas, dimohon untuk segera melengkapinya maksimum pada hari

Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.00 WIB, apabila dalam batas waktu tersebut berkas belum dilengkapi maka tidak akan

dijadwalkan dalam ujian skripsi periode Mei 2019. (Silahkan Konfirmasi Langsung Kepada Ibu Fifi Framelia Nofandika, S.Si)

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top