skip to Main Content
0341-559399 hki@uin-malang.ac.id

HASIL SELEKSI BERKAS PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI PERIODE NOVEMBER-DESEMBER 2023 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Hasil Seleksi Berkas Pengajuan Judul Skripsi Periode November-Desember 2023 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

NoNIMNamaUsulan Dosen PembimbingKeterangan
118210198Moh. Irvan Agung GunawanAbdul Haris, M.HI./Syabbul Bachri, M.HI.Lengkap
2200201110016Dwi Prasetyo AjiSiti Zulaichah, S.HI., M.Hum./Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.Lengkap
3200201110021Siti Fatimatun NikmahSiti Zulaicha, S.HI., M.Hum./Miftahus Sholehuddin, M.HI.Lengkap
4200201110021Siti Fatimatun NikmahAbd. Rouf, M.HI./Miftahus Sholehuddin, M.HI.Lengkap
5200201110027Akhmad Nur Izza HermawanFaridatus Suhadak, M.HI./Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.Lengkap
6200201110029Muhammad Nabil Azizy SaputraFaridatus Suhadak, M.HI./Miftahus Sholehuddin, M.HI.Lengkap
7200201110039Arif Fadhil FikriAli Kadarisman, M.HI./Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.Lengkap
8200201110039Arif Fadhil FikriAli Kadarisman, M.HI./Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.Lengkap
9200201110055Imam HasbunallahDr. H. Fadil Sj., M.Ag./Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.Lengkap
10200201110058Dido Ariendo Roy ViehansyahFaridatus Suhadak, M.HI./Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.Lengkap
11200201110062Magig Ayu AngraeniDr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.Lengkap
12200201110073Faisal KamarudinDr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag./Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.Lengkap
13200201110075Hanifah Putri RizkiyaniDr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H./Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.Lengkap
14200201110075Hanifah Putri RizkiyaniSyabbul Bachri, M.HI./Abdul Haris, M.HI.Lengkap
15200201110089Alfa FarikhahMiftahudin Azmi, M.HI./Ali Kadarisman, M.HI.Lengkap
16200201110093Tutut ZullaikahProf. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag./Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.Lengkap
17200201110108Yusuful Husni AhmadDr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H./Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.Lengkap
18200201110115Lutfa RachmadMiftahus Sholehuddin, M.HI./Syabbul Bachri, M.HI.Lengkap
19200201110140Ilham Murtadlo ChaidaryMiftahudin Azmi, M.HI./H. Achmad Shampton, M.HI.Lengkap
20200201110140Ilham Murtadlo ChaidaryMiftahudin Azmi, M.HI./Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.Lengkap
21200201110145Muhammad Daman KhairiMiftahus Sholehuddin, M.HI./Abdul Haris, M.HI.Lengkap
22200201110146Imam MawardyFaridatus Suhadak, M.HI./Abdul Haris, M.HI.Lengkap
23200201110148Jihan Naufal SyahdaSiti Zulaichah, S.HI., M.Hum./Rayno Dwi Adityo, M.H.Lengkap
24200201110155Dewi Khusnul KharomahMiftahus Sholehuddin, M.HI./Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.Lengkap
25200201110158Fikri Azka Riza MusyaffaAhsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H./Rayno Dwi Adityo, M.H.Lengkap
26200201110158Fikri Azka Riza MusyaffaAhsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H./Miftahus Sholehuddin, M.HI.Lengkap
27200201110165Yasmin ‘Azzah TsabitahSyabbul Bachri, M.HI./Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.Lengkap
28200201110201Lika Nurut TamamiMiftahus Sholehuddin, M.HI./Abd. Rouf, M.HI.Lengkap
29200201110205Ahmad Farhan FithoriDr. Fakhruddin, M.HI./Syabbul Bachri, M.HI.Lengkap
30200201110221Muhammad Sulhan Abadi HamidMiftahudin Azmi, M.HI./Miftahus Sholehuddin, M.HI.Lengkap
31200201110235M Adi Nur MaulanaSiti Zulaichah, S.HI., M.Hum./Miftahus Sholehuddin, M.HI.Lengkap
32200201110236Salma DesvianiSiti Zulaichah, S.HI., M.Hum.Lengkap
33200201110231Indana Zulfatus SuroyyaMiftahudin Azmi, M.HI./Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.Tidak ada Surat Balasan Pra Riset

Keterangan :

Bagi peserta yang berkas pengajuan judul dinyatakan tidak lengkap silahkan melakukan pendaftaran ulang pada periode berikutnya.

Back To Top