skip to Main Content
0341-559399 hki@uin-malang.ac.id

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERKAS PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI PERIODE FEBRUARI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

HASIL SELEKSI BERKAS PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI PERIODE FEBRUARI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NoNamaNIMSemesterDosen Pembimbing SkripsiKeterangan
1Imam Syarifudin200201110003VIIIDr. H. Isroqunnajah M.AgLengkap
2Abier Nailin Ni’am 19210119XJamilah, M.A,. Ph.D.Lengkap
3Achmad Habib.A200201110098VIIIProf. Dr. Sudirman, M.ALengkap
4Alvionita Nefa Natasya200201110037VIIIAbdul Haris, M.HI. Lengkap
5Anggina Ziqalbi Izzati200201110128VIIIFaridatus Suhadak, M.HILengkap
6Athirah Saraswati200201110121VIIIDr. Zaenul Mahmudi, MA.Lengkap
7Dafa Achmad Ardian200201110079VIIIDr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.HLengkap
8Eva Fauziah200201110085VIIIDr. H. Miftahul Huda S.HI.,M.HLengkap
9Fariha Anabila Islami 200201110209VIIIDr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H. Lengkap
10Fatimah Zahra 200201110187VIIISiti Zulaichah, S. HI., M. Hum.Lengkap
11Fauziah Eka Nurjanah200201110096VIIIDr. H. Miftahul Huda, S.Hi., M.H.Lengkap
12Firda Aufa Yumni200201110139VIIIMiftahus Sholehuddin., M.HILengkap
13Liy Ziyan Anwariyah200201110154VIIIIffaty Nasyi’ah, M.HLengkap
14Lorena Rizki Fatimah 200201110183VIIIDr. H. Fadli SJ, M. Ag.Lengkap
15Moh. Rafi Irvanul Vaza200201110102VIIIDr. H. Isroqunnajah, M.Ag.Lengkap
16Muhammad Akhsanul Rizqullah200201110179VIIIMiftahus Sholehudin, M.HILengkap
17Na’imatur Rohimah200201110184VIIIJamilah, M.A., Ph.D.Lengkap
18Nuriya Uzlifatul Faizah200201110109VIIIErik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. dan Dr. Suparmi., M.Pd.Lengkap
19Saddam Arifandi 200201110188VIIIAbdul Azis, M. HI.Lengkap
20Sagita Nur Aulia Rahmarani200201110142VIIIRayno Dwi Adityo, SH., MH.Lengkap
21Tazkiyatul Khamida200201110049VIIIAhsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H. Lengkap
22Unzilatur Rokhmah200201110181VIIIDr.H.Fadil Sj.,M.Ag.Lengkap
23Saldi18210004XIIFaridatus Suhadak, M.Hi.Lengkap
24Eni Kurniawati200201110026VIIIDr. H. Miftahul Huda S.HI M.HLengkap
25Ayu Shafira Puspitasari200201110151VIIIAbdul Haris, M.HILengkap
26Khoyruna Nurunnisak200201110018VIIIDr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.HLengkap
Back To Top