skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

NILAI UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI 
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
PERIODE MARET SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

 

NO

NIM

NAMA

SMT

NILAI

TOTAL NILAI

NILAI

PENGUJI UTAMA

KETUA

PEMB IMBING

ANGKA

HURUF

1.

14210010

Moh. Saiful Islam

X

80

80

80

240

80,00

B+

2.

14210015

Mochamad Saifudin

X

85

90

90

265

88,33

A

3.

15210004

Lum’atul Khoiroh

VIII

87

88

89

264

88,00

A

4.

15210012

Khoirun Nisa

VIII

86

87

87

260

86,67

A

5.

15210016

Hanafi

VIII

85

86

87

258

86,00

A

6.

15210022

Yeni Rohmatul Mufidah

VIII

85

85

88

258

86,00

A

7.

15210048

Akmalia Fitri Mafaza

VIII

90

90

95

275

91,67

A

8.

15210052

Robiatul Adawiyah

VIII

87

85

86

258

86,00

A

9.

15210090

Muhammad Nasrulloh

VIII

87

93

92

272

90,67

A

10.

15210105

Nurkholis

VIII

87

87

89

263

87,67

A

                                                                  {Congratulation}                                                     

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top