skip to Main Content
0341-559399 hk@uin-malang.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PERIODE APRIL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI 
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
PERIODE APRIL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

 

NO

NIM

NAMA

NILAI

TOTAL NILAI

NILAI

PENG. UTAMA

KETUA

PEMB.

ANGKA

HURUF

1

12210094

A.N. Fatich Nasrullah

84

85

86

255

85,00

A

2

13210201

Aliza Azwar

82

83

82

247

82,33

B+

3

14210080

Muhammad Sylgatama Abubakar Al-Utsum

85

77

80

242

80,67

B+

4

14210144

Wan Ahmad Syahir Bin Wan Kamarulzaman

86

86

86

258

86,00

A

5

15210003

Waro Satul Auliyak

88

88

88

264

88,00

A

6

15210007

Ratu Bilqis Naily Hidayah

85

86

87

258

86,00

A

7

15210008

Muhammad Misbakhul Ulum

85

86

88

259

86,33

A

8

15210019

Bella Liesdyana Camelia Hapsari

90

88

91

269

89,67

A

9

15210020

Samiatul Kiptiyah

90

88

89

267

89,00

A

10

15210032

Rima Riswana

86

86

85

257

85,67

A

11

15210045

Siti Fitria Afifatin

85

87

90

262

87,33

A

12

15210056

Nada Miladunka Chofiyah

83

80

82

245

81,67

B+

13

15210057

Muhamad Ali Muhsim

88

88

88

264

88,00

A

14

15210062

Febriani Cahya Pratiwi

88

88

91

267

89,00

A

15

15210067

Siti Nur Aisyah

82

84

84

250

83,33

B+

16

15210068

Mir’atuttoyyibah

84

86

88

258

86,00

A

17

15210079

Miladu Ahadi Ahmad

88

87

88

263

87,67

A

18

15210086

Ibnu Iyadh

88

89

87

264

88,00

A

19

15210101

Izzah Ummi Bariroh

87

87

88

262

87,33

A

20

15210123

Isti Iyyay Hidayati

92

85

92

269

89,67

A

21

15210128

Ria Luthfiana

83

88

87

258

86,00

A

22

15210132

Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany

93

85

93

271

90,33

A

23

15210164

Uswatun Khasanah

85

86

87

258

86,00

A

24

15210174

Dewi Roma Maghviroh

86

86

86

258

86,00

A

25

15210196

Muhammad Furqon Faturrahman

84

85

86

255

85,00

A

                                                                                     — Congratulation —

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top